Zomerfeest 2016

Gepost door op Aug 4, 2016

Zomerfeest C.O.V. Lintelo 2016

Donderdag 25 augustus

Vrijdag 26 augustus

Zaterdag 27 augustus

Dit jaar vieren we het Zomerfeest in het weekend van 25 tot en met 27 augustus. Het centrale thema is: ‘USA’.
Door de hype rond de Amerikaanse verkiezingsperikelen heeft het bestuur gemeend het zomerfeest dit jaar in USA stijl te houden. Dat betekend grote grote wagens cowboys en cowgirls Amerikaanse muziek en een sierlijke aankleding maar vooral ongedwongen gezelligheid.

Programma donderdag 25 augustus
Toneelclub Lintelo speelt een komedie in drie bedrijven:
Champagne bij het ontbijt
Victor is uit het bejaardenhuis gevlucht. Tijdens het bezichtigen van een woning ontmoet hij Marie, die niet meer bij haar dochter wil wonen. Victor en Marie maken samen een verrassend plan.
Dit plan blijkt wat gecompliceerder te zijn dan ze aanvankelijk hadden gedacht. Lucas is de zoon van Victor en Sophie de dochter van Marie. Lucas en Sophie vinden het plan maar niets en hebben allerlei bezwaren. Desondanks zetten Victor en Marie hun plan door.
Rolverdeling:
Victor Mulder Evert ter Horst
Marie Straatman Sandra beerning
Boris Koslowski Gert Eeltink
Lucas Mulder Wilco Krajenbrink
Sophie Straatman Daniëlle Wolsink
Koen Knoop Jan Kremer
Mevrouw Bosman Ellen Ormel
Petersen Jan Pennings
Souffleur Joke Wissink
Regisseur Henk Wevers
In de pauze wordt er een verloting gehouden en speciaal voor de kinderen is er weer een kinderverloting.
Aanvang 20.00 uur, tent open vanaf 19.30 uur
Entree leden niet-leden
Volwassenen € 3,- € 5,-
Jeugd t/m 16 jr. gratis gratis

Mensen die slecht ter been zijn kunnen hun auto deze avond parkeren op het feestterrein, bij de tent.
Programma vrijdag 26 augustus
De ochtend staat in het teken van het kinderzomerfeest. Samen met De Klimop is er een feestelijk ochtendprogramma samengesteld voor de kinderen van De Klimop.
Vrijdagavond gaan we het Koningspaar Giny Bulsink en Freek Bulsink en de Jeugdkoningin Amy de Waard en haar jeugdkoning Wout Arentsen ophalen. We verzamelen ons om 18.45 uur bij het Kulturhus, waarna we samen met muziekvereniging Advendo, de vendeliers en de schutters om 19.00 uur richting de Barnekampsdijk lopen/fietsen. Goed om te weten dat we uitkijken naar een mooie USA optocht maar helaas kunnen we dit deze keer niet lopend af vanwege de grotere afstand. Een mooi versierde wagen of fiets met goede verlichting zijn altijd welkom.
Bij de familie de Waard zullen de vendeliers een halve vaandelgroet aan de Jeugdkoningin en haar Koning brengen. Waarna we onze weg vervolgen richting het koningspaar Giny en Freek Bulsink. Na het brengen van de vaandelgroet is er gelegenheid om wat te drinken. Gezien het tijdstip van de avond (en het vroeger donker word) zal het bezoek bij het Koningspaar slechts kort duren. Daarna lopen we gezamenlijk weer richting het feestterrein.

Terug op het feestterrein zal het kanon door de Jeugdkoning worden ontstoken.
De rest van de avond staat in het teken van een playbackshow met de beste USA artiesten uit de regio.
Iedereen mag meedoen met de playbackshow, alle leeftijden zijn van harte welkom. Opgeven voor de playbackshow kan tot uiterlijk 17 augustus via de mail op info@cov-lintelo.nl. Iedereen dient tevens bij dit e-mailadres een MP3 bestandje met het nummer dat wordt geplaybackt aanleveren. Lukt dat niet dan graag op tijd contact opnemen met één bestuurslid van de Oranjevereniging.
Naderhand worden er fijne plaatjes gedraaid onder het thema ‘USA.
Entree leden niet-leden
Volwassenen € 2,50 € 3,50
Jeugd t/m 16 jr. gratis gratis
Programma zaterdag 27 augustus
Deze morgen wordt om 10.00 uur geopend met het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus en het hijsen van de vlag.
De rest van de morgen staat in het teken van sport en spel. De deelnemende teams zullen het tegen elkaar opnemen in diverse sportieve en a-sportieve elementen. Tijdens het finalespel nemen de winnende teams het tegen elkaar op.
Een team bestaat uit minimaal 5 personen, leeftijd is niet belangrijk. Bij een team hoort natuurlijk een teamvlag van maximaal ±1m bij ±1,5m, in het teken van USA. En wat is een team zonder een “president”??. Na het Wilhelmus zal er verkiezing plaatsvinden waarin de beste vlag en president zal domineren. Nog een tip, de vlag hoeft niet te kunnen wapperen natuurlijk…
Opgave van de teams kan tot 17 augustus via de mail op info@cov-lintelo.nl.
Aansluitend aan de sportieve morgen is er een gezamenlijke warme maaltijd in de tent. Er wordt tegen een kleine vergoeding een goede maaltijd door het Kulturhus geserveerd ook is dan de snacktent van fam. Mateman geopend.
’s Middags beginnen we met het Koning- en Jeugdkoningschieten. We verwachten dat dit rond 13.30 uur van start gaat. Naast het schieten zijn er diverse spelletjes, is er een springkussen, zandbak en grabbelton voor de kinderen en veel gezelligheid! Uiteraard is de hele dag de bar geopend en kan bij de familie Mateman de innerlijke mens worden verzorgd.
Het feest wordt ’s avonds om 20.30 uur voort gezet met het Koningsbal, waarbij het nieuwe Koning- en Jeugdkoningspaar worden gehuldigd. De vijfkoppige band Spring zal voor een onvergetelijke avond zorgen.
We willen u vriendelijk doch dringend verzoeken op tijd aanwezig te zijn, een volle tent bij aanvang is ook gezellig voor de nieuwe Koningsparen ook worden dan de prijzen uitgereikt van het sport en spel en het koningsschietten.
Entree leden niet-leden
Volwassenen € 5,= € 7,50
Jeugd tot 14 jr. gratis gratis
Enkele praktische zaken:
• Het feestterrein is dit jaar weer het veldje in de kern van Lintelo, ingang tussen Halteweg 39 en 41;
• Auto’s kunnen geparkeerd worden bij het Kulturhus, een fietsenstalling is aanwezig aan de Halteweg;
• Het zou geweldig zijn als alle straten en huizen in Lintelo kleurig versiert zijn en dat op deze dagen de vlag wordt uitgehangen om zo het Zomerfeest nog meer luister bij te zetten;
• Wilt u/jij ook wel helpen met een bardienst, muntverkoop of bij de spelletjes en staat u nog niet op onze vrijwilligerslijst? Geeft u dan op bij één van onze bestuursleden, bij voorkeur bij Marlies Peek of Anneke de Waard;
• Gezien de strenge eisen van het alcohol- en rookbeleid geldt dat er in de tenten niet gerookt mag worden. Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen alcohol kopen en gebruiken. Het kan zijn dat er gevraagd wordt naar je identiteitskaart, wij vragen hiervoor je begrip.
Zonder de vele vrijwilligers en diverse Lintelose verenigingen is het voor ons niet mogelijk dit feest te organiseren. Wij willen al deze mensen enorm bedanken voor hun medewerking.
Rest ons u een gezellig en zonnig feest toe te wensen. Tot ziens op 25, 26 en 27 augustus!
Bestuur C.O.V. Lintelo

Laat een reactie achter